Kommunernas skattesatser 2017

Finström och Jomala sänker sina skattesatser

Inkomstskattesatsen 2017 ligger i genomsnitt på 17,61 procent för hela Åland. Det innebär en sänkning med 0,12 procentenheter jämfört med 2016 års skattesats då den var 17,73. Sänkningen beror på att både Finström och Jomala tar ut 0,50 procentenheter lägre procentsats för 2017 och slutar på 19,00 respektive 16,50 procent. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har nu den lägsta skattesatsen på Åland tätt följt av Brändö, Lemland och Saltvik med 16,75 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Mariehamn och Sottunga tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,30 respektive 0,50 procent. För 2017 kommer Kumlinge också att beskatta stadigvarande boende med 0,40 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Kumlinge har höjt sin skatteprocent till 0,60 procent medan Saltvik har tagit bort sin helt. Saltvik och Brändö är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten efter kommun.

Figur. Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2017

 Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2017 

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt och för kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2016 och 2017 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax