Kommunernas skattesatser 2018

Mariehamn sänker sin kommunalskatteprocent medan Föglö och Saltvik höjer sin

Inkomstskattesatsen 2018 ligger i genomsnitt på 17,51 procent för hela Åland. Det innebär en sänkning med 0,09 procentenheter jämfört med 2017 års skattesats då den var 17,60. Sänkningen beror på att Mariehamn tar ut 0,25 procentenheter lägre procentsats för 2018 och slutar på 17,50 procent. Föglö och Saltvik höjer sin procentsats med 0,25 procentenheter vilket ger 17,5 respektive 17,00 procent i kommunalskatt. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har nu den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, tätt följt av Brändö och Lemland med 16,75 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Mariehamn, Kumlinge och Sottunga tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,30 procent, 0,40 procent respektive 0,50 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Mariehamn har höjt sin skatteprocent till 0,30 procent. Finström och Sund har sänkt sin skatteprocent till 0,5 procent, Jomala har sänkt sin skatteprocent till 0,45 och Sottunga har sänkt sin till 0,00.. Saltvik, Brändö och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Uppgifterna har reviderats då Sottunga 28.12.2017 fattat ett nytt beslut om den allmänna fastighetsskatten och ändrat den från 0,70 till 0,00 procent.

Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten efter kommun.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2018

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2018

Not: Reviderade uppgifter 

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt och för kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2017 och 2018 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax