Kommunernas skattesatser 2019

Finström, Kumlinge och Mariehamn sänker sin kommunalskatteprocent medan Geta och Saltvik höjer sin

Inkomstskattesatsen 2019 ligger i genomsnitt på 17,38 procent för hela Åland. Det innebär en sänkning med 0,13 procentenheter jämfört med 2018 års skattesats då den var 17,51. Sänkningen beror på att Finström och Kumlinge tar ut 0,50 procentenheter lägre procentsats för 2019 och slutar på 18,50 och att Mariehamn tar ut 0,25 procentenheter lägre procentsats och slutar på 17,25. Geta och Saltvik höjer sin procentsats med 1,00 respektive 0,25 procentenheter vilket ger 18,50 respektive 17,25 procent i kommunalskatt. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har nu den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, tätt följt av Brändö och Lemland med 16,75 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,30 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Geta höjer skatteprocent till 0,60 procent medan Jomala och Kökar sänker sin till 0,30 procent respektive 0,40 procent. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2019 efter kommun

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2019

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt och för kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2018 och 2019 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax