Kommunernas skattesatser 2020

Lemland och Saltvik höjer sin kommunalskatteprocent

Inkomstskattesatsen 2020 ligger i genomsnitt på 17,44 procent för hela Åland. Det innebär en ökning med 0,06 procentenheter jämfört med 2019 års skattesats då den var 17,38. Ökningen beror på att Lemland tar ut 0,25 procentenheter högre procentsats för 2020 och slutar på 17,00 procent i kommunalskatt och att Saltvik tar ut 0,75 procentenheter högre och slutar på 18,00. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, tätt följt av Brändö med 16,75 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,30 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Alla kommuner väljer att behålla den allmänna skatteprocenten oförändrad från 2019. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2020 efter kommun

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2020

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt. För kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts.

För att läsa Excel tabellen med kommunernas skattesatser för 2019 och 2020 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som Excel tabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax