Kommunernas skattesatser 2021

Fem kommuner höjer sin kommunalskatteprocent

Inkomstskattesatsen 2021 ligger i genomsnitt på 17,60 procent för hela Åland. Det innebär en ökning med 0,17 procentenheter jämfört med 2020 års skattesats då den var 17,43. Ökningen beror på att Brändö och Finström tar ut 1,00 procentenheter högre procentsats för 2021 och slutar på 17,75 samt 19,50 procent i kommunalskatt, Hammarland tar ut 0,75 procentenheter högre och slutar på 18,00 procent samt att Eckerö och Saltvik tar ut 0,50 procentenheter högre procentsats och slutar på 19,00 samt 18,50 procent. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, följt av Lemland med 17,00 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Finström, Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,30 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Föglö och Lemland väljer att höja sin allmänna skatteprocent till 0,90 respektive 1,0 procent. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2021 efter kommun

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2021 efter kommun

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt. För kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts i beräkningen.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som Excel tabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax