Kommunernas skattesatser 2022

Mariehamn sänker sin kommunalskatteprocent och Lemland höjer sin

Inkomstskattesatsen 2022 ligger i genomsnitt på 17,52 procent för hela Åland. Det innebär en minskning med 0,07 procentenheter jämfört med 2021 års skattesats då den var 17,59. Minskningen beror på att Mariehamn tar ut 0,25 procentenheter lägre procentsats för 2022 och slutar på 17,00 procent i kommunalskatt. Lemland tar ut 0,50 procentenheter högre procentsats och slutar på 17,50 procent. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, följt av Mariehamn med 17,00 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Finström, Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,50 procent. Mariehamn tar ut 0,20 procentenheter högre procentsats för 2022 jämfört med 2021. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Mariehamn väljer att höja sin allmänna skatteprocent till 0,50 procent. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2022 efter kommun

 

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2022 efter kommun

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt. För kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts i beräkningen.

 

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som Excel tabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax