Kommunernas skattesatser 2023

Eckerö och Saltvik sänker sin kommunalskatteprocent

Inkomstskattesatsen 2023 ligger i genomsnitt på 17,49 procent för hela Åland. Det innebär en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med 2022 års skattesats då den var 17,52. Minskningen beror på att Eckerö tar ut 0,50 procentenheter lägre procentsats för 2023 och slutar på 18,50 procent i kommunalskatt och att Saltvik sänker sin kommunalskatteprocent med 0,25 procentenheter till 18,25 procent. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, följt av Mariehamn med 17,00 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,75 följt av Finström, Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,50 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2023 efter kommun
Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2023 efter kommun

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt. För kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts i beräkningen.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som Excel-tabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax