Kommunernas skattesatser 2024

Föglö, Kumlinge och Saltvik höjer sin kommunalskatteprocent

Inkomstskattesatsen 2024 ligger i genomsnitt på 17,50 procent för hela Åland. Det innebär en marginell ökning jämfört med 2023 års skattesats då den var 17,49. Ökningen beror på att Föglö tar ut 1,00 procentenheter högre skattesats för 2024 och slutar på 18,50 procent i kommunalskatt, Kumlinge ökar sin kommunalskatteprocent med 0,50 procentenheter till 19,00 procent och Saltvik ökar sin med 0,25 procentenheter till 18,50 procent. Från och med 2024 anges inkomstskattesatsen med en tiondels procentenhets noggrannhet, tidigare en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Det medför att Brändö och Kökar sänker sin kommunalskatteprocent med 0,05 procentenheter till 17,70 respektive 19,70 procent. Sund tar ut 0,50 procentenheter lägre procentsats för 2024 och slutar på 19,00 procent. De övriga åländska kommunerna har oförändrade inkomstskattesatser. Jomala har den lägsta skattesatsen på Åland, 16,50 procent, följt av Mariehamn med 17,00 procent. Kökar har den högsta skattesatsen med 19,70 följt av Finström och Lumparland med 19,50 procent.

Skattesatser för kommunal inkomstskatt 2024
Skattesatser för kommunal inkomstskatt 2024

Kumlinge, Sottunga och Mariehamn tar fortsättningsvis ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, skattesatsen är 0,20, 0,50 respektive 0,50 procent. Föglö tar från och med 2024 ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad på 0,20 procent. För annan bostad tar samtliga kommuner ut 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten varierar mellan kommunerna. Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2024 efter kommun
Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2024 efter kommun

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt. För kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts i beräkningen.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som Exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax