Kulturella och kreativa näringar 2015

Drygt 700 sysselsatta inom de kreativa näringarna

På uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå har ÅSUB tagit fram statistik om de näringsgrenar som kan definieras som kulturella och kreativa. Syftet är att skapa statistik som mera utförligt belyser den kulturella sektorn på Åland. Undersökningen ska kunna användas för att stärka utvecklingen hos de aktuella näringarna. De kulturella och kreativa näringarna har definierats i samråd med kulturbyrån.

Över 700 personer har sin huvudsysselsättning i en kreativ näringsgren, 400 män och 300 kvinnor. De utgör fem procent av alla sysselsatta.

Drygt 400 är sysselsatta inom ett kreativt yrke, dubbelt så många kvinnor som män.

Av de sysselsatta arbetar 147 personer med kreativa yrken inom kreativa näringsgrenar.

Nästan 1 300 personer har en utbildning inom ett kreativt område. Också i detta fall är kvinnorna dubbelt flera än männen. Närmare 900 av dem är sysselsatta, medan över 300 är pensionärer och 50 är arbetslösa.

Många personer med en kreativ utbildning och även en hel del av dem som har kreativa yrken är sysselsatta inom andra näringsgrenar än de som har definierats som kreativa.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

De kreativa näringsgrenarna omsätter 81 miljoner euro. Deras sammanlagda förädlingsvärde är 31 miljoner euro, 3,5 procent av näringslivets sammanlagda förädlingsvärde.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax