Namnstatistik 2016

Karlsson och Eriksson håller ställningarna

Karlsson håller ställningen som Ålands vanligaste efternamn och Eriksson behåller andraplatsen. Antalet personer som bär namnen har dock minskat sedan 2000 och detta gäller också de övriga vanliga son-namnen. Detta framgår av ÅSUBs statistik över efternamnen som baseras på befolkningsregistret den 31 december 2016.  

Nästan 6 400 personer eller 22 procent av befolkningen har ett namn som slutar på -son. År 2000 var antalet närmare 6 900 och andelen 27 procent. Det finns över 130 olika son-namn, men de sju vanligaste står för tre fjärdedelar av antalet personer som har denna typ av namn.

Bland de tio vanligaste namnen finns det bara tre som inte är son-namn. Den enda förändringen sedan år 2000 att Lindholm har petat ner Holmström från tiondeplatsen. I övrigt kommer de vanligaste namnen i samma ordningsföljd som då. En tabell på ÅSUBs hemsida visar de 50 vanligaste namnen 2016 och de förändringar som har skett sedan 2000 när det gäller antalet personer med respektive namn samt namnens placering i listan.

Mera kommunspecifika namn i skärgården

Det finns vissa regionala skillnader i namnskicket. Framför allt märks det i att det är andra namn än -son-namn som kommer främst i flera skärgårdskommuner: Karlström i Brändö, Sundblom i Föglö, Enqvist i Kumlinge och Hellström i Kökar. I Sottunga och Vårdö är två ovanligare son-namn vanligast, Pettersson respektive Danielsson. Totalt i skärgården är dock Eriksson vanligast, följt av Nordberg.

I fasta Ålands kommuner, även i Mariehamn, dominerar son-namnen bland de tre vanligaste. Karlsson är i topp i alla kommuner utom Eckerö och Lumparland, där Mattson respektive Eriksson ligger först. Övriga namn som kommer med bland de tre i topp-listan är bara Bergman i Geta och Wilhelms i Lumparland.

Ökande spridning på olika efternamn

Uppgifterna i denna sammanställning med tillhörande tabeller baseras på att olika stavningar av ett namn har räknats som ett och samma namn. Vidare har personer med dubbelnamn räknats till det första av de båda efternamnen. Räknat på detta sätt blir antalet olika namn över 4 300. Om man räknar alla olika stavningar och alla kombinationer av dubbelnamn, finns det nästan 5 000 olika efternamn på Åland. År 2000 var antalet strax under 3 000.

En orsak till den ökade mångfalden i namnskicket är den stora inflyttningen av personer med andra modersmål än svenska. Även inflyttningen av svenskspråkiga innebär förändringar i namnstrukturen, eftersom fördelningen på olika efternamn i Sverige och Svenskfinland är annorlunda än på Åland.

I Sverige är Andersson det vanligaste namnet. Ytterligare är Johansson, Karlsson, Eriksson och Gustafsson gemensamma med Åland när det gäller tio i topp-listan, som för Sveriges del består av enbart son-namn. Efternamn som finns bland de tio vanligaste i Sverige men som är mindre förkommande på Åland är Nilsson, Larsson, Olsson, Persson och Svensson.

Det vanligaste svenska efternamnet i Finland är Nyman som på Åland kommer först på plats 47. Nästan lika många heter Johansson och övriga namn som liksom på Åland finns med bland de tio vanligaste är Lindholm, Karlsson, Eriksson och Andersson. Namn som platsar på Finlands svenska topplista men är mindre vanliga på Åland är Lindström, Lindroos, Lindqvist och Lindberg.  

Större koncentration på de vanligaste namnen bland äldre

Uppgifter om namn efter födelseort och språk är inte tillgängliga, men vissa skillnader i namnskicket mellan olika åldersgrupper avspeglar i viss mån den inverkan på namnskicket som inflyttningen har. Totalt har närmare 20 procent av befolkningen något av de tio vanligaste efternamnen. I åldersgruppen 30–39 år, där andelen inflyttade är högst, har bara 14 procent något av dessa namn, och bland barn under 10 år är andelen också under 15 procent. Bland dem som har fyllt 80 år är det 30 procent som har något av tio i topp-namnen. Mönstret är detsamma om man studerar de 20 eller de 50 vanligaste efternamnen.

En excelfil på ÅSUBs hemsida visar de vanligaste efternamnen på hela Åland och i kommunerna samt i olika åldersgrupper.

Beskrivning av statistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax