Namnstatistik 2020

Karl och Anna är de vanligaste namnen på Åland

Anna, Maria och Eva är de vanligaste kvinnonamnen på Åland. Listan över mansnamn toppas av Karl, Jan och Johan. Observera att statistiken inte beaktar vilket namn som används som tilltalsnamn utan enbart det första namnet. Namnen är standardiserade med avseende på stavning.

Vanligaste förnamnen på Åland 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Fördelat på åldersgrupper varierar de populäraste namnen något, vilket visar hur namntrenderna varierat under årtiondena. Av kvinnliga namn är Saga, Elsa och Agnes de populäraste under de senaste 10 åren, medan Elias, Karl och Hugo är topp tre bland de manliga förnamnen. Karl återfinns bland topplaceringarna för samtliga åldersgrupper.

De tre vanligaste kvinnliga förnamnen efter ålder 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

De tre vanligaste manliga förnamnen efter ålder 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Eftersom antalet barn som föds årligen är så pass lågt räcker inte underlaget till för årliga topplistor över det populäraste namnet. 

De femtio vanligaste förnamnen för kvinnor och män finns publicerade i en excelfil på vår webbplats.

Karlsson toppar efternamnen

De vanligaste efternamnen på Åland är Karlsson, följt av Eriksson, Mattsson och Jansson. Väldigt små förändringar har skett vad det gäller de vanligaste efternamnen på Åland under de senaste 20 åren. Det visar en jämförelse av statistiken mellan åren 2000 och 2020. Den enda skillnaden i namnföljd på tio-i-topp listan är att Lindholm övertagit tiondeplatsen från Holmström.

Vanligaste efternamnen på Åland 2020 och 2000

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

En excelfil på ÅSUBs webbsida visar de 50 vanligaste namnen 2020 och de förändringar som har skett sedan 2000 när det gäller antalet personer med respektive namn samt namnens placering i listan.

Variation mellan kommunerna

Fördelat på kommun förekommer större variation bland de vanligaste efternamnen och andelen efternamn som slutar på -son blir mindre sett till vilka namn som återfinns bland de kommunala topp-tre placeringarna.

De tre vanligaste efternamnen efter kommun 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

I hälften av kommunerna (inklusive Mariehamn) ligger Karlsson i topp. Däremot toppas listan över de vanligaste efternamnen i skärgården uteslutande av namn som inte slutar på -son.

Ökande spridning på olika efternamn

Uppgifterna i denna sammanställning med tillhörande tabeller baseras på att olika stavningar av ett namn har räknats som ett och samma namn. Vidare har personer med dubbelnamn räknats till det första av de båda efternamnen. Räknat på detta sätt blir antalet olika namn närmare 4 650, en ökning med drygt 300 sedan år 2016 då statistiken sammanställdes senast. Om man räknar alla olika stavningar och alla kombinationer av dubbelnamn, finns det drygt 5 300 olika efternamn på Åland. År 2016 var antalet strax under 5 000.

Drygt 2­ 000 personer var vid utgången av 2020 ensamma om sitt efternamn på Åland.

En orsak till den ökade mångfalden i namnskicket är den stora inflyttningen av personer med andra modersmål än svenska. Även inflyttningen av svenskspråkiga innebär förändringar i namnstrukturen, eftersom fördelningen på olika efternamn i Sverige och Svenskfinland är annorlunda än på Åland.

Andersson i topp i Sverige, Nyman i Finland

I Sverige återfinns enbart namn som slutar på -son bland de tio vanligaste. Det vanligaste efternamnet i Sverige är Andersson som finns på sjätte plats på den åländska topplistan. Johansson, Karlsson, Eriksson och Gustafsson också gemensamma med Åland när det gäller tio i topp-listan. Efternamn som finns bland de tio vanligaste i Sverige men som är mindre förkommande på Åland är Nilsson, Larsson, Olsson, Persson och Svensson.

Det vanligaste svenska efternamnet i Finland är Nyman som på den finska listan kommer på plats 79 med nästan 7 000 personer. Johansson återfinns på plats 83 och Lindholm på plats 85. Övriga namn bland de tio vanligaste svenska efternamnen i Finland är Karlsson, Lindström, Andersson, Eriksson, Lindroos, Lindqvist och Lindberg. Uppgifterna är från 2021.

De vanligaste efternamnen ännu vanligare bland äldre

5 400 personer, eller närmare en femtedel av befolkningen har något av de tio vanligaste efternamnen. Andelen skiljer sig mellan åldersgrupperna så att den är lägre bland yngre personer och högre bland äldre. Bland dem som har fyllt 80 år är det närmare 30 procent som har något av tio i topp-namnen. Mönstret är detsamma om man studerar de 20 eller de 50 vanligaste efternamnen.

Andel av befolkningen som har något av de vanligaste efternamnen i olika åldersgrupper 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

År 2020 fanns på Åland 8 personer med namnet Anna Karlsson och 37 personer med namnet Karl Karlsson. 

En excelfil på ÅSUBs webbsida visar de vanligaste efternamnen på hela Åland och i kommunerna samt i olika åldersgrupper.

Uppgifterna baseras på befolkningsregistret per den 31.12.2020. Materialet har bearbetats av högskolepraktikant Johannes Sjövall. 

 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax