Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2007

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2007 med 2,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen berodde främst på högre personalkostnader, vilka steg med 3,1 procent under samma period. Från år 2005 till 2006 steg indexet totalt med 4,0 procent.

En fördelning av social-, undervisnings- och kulturverksamhetens kostnader per grupp (vikt) visar att "personalkostnaderna" stod för ca 65 procent av de totala driftsutgifterna, medan gruppen "köp av varor och tjänster" stod för en femtedel av utgifterna.

Prisindexet för den kommunala basservicen mäter den årliga prisutvecklingen för utgifterna inom socialväsendet samt undervisnings- och kulturverksamheten inom kommunalekonomin (kommuner och kommunalförbund). Indexet används huvudsakligen för att årligen justera landskapsandelarna till kommunerna för driftskostnaderna.

Indexet beräknas på basen av kommunernas och kommunalförbundens utgifter inom socialväsendet samt undervisnings- och kulturverksamheten. Nya indextal beräknas årligen genom att för varje utgiftsslag använda det index som bäst beskriver prisutvecklingen. Nya indextal publiceras varje höst på ÅSUBs hemsida.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden