Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2014

Prisindexet har lägre ökningstakt

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2014 med 1,9 procent, vilket innebär en lägre ökningstakt jämfört med 2013. Både 2012 och 2013 var ökningstakten 2,5 procent. För 2014 visar personalkostnaderna på en ökning om 2,2 procent, köp av varor och tjänster ökade med 0,9 procent och övriga driftsutgifter ökade med 1,1 procent. 

Läs hela meddelandet här.

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden