Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2016

Prisindexet har en högre ökningstakt

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade 0,7 procent år 2016 jämfört med 0,2 procent år 2015. Personalkostnaderna stod för 63 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för en femtedel och de övriga utgifterna för 17 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2007-2016, årlig förändring procent

Prisindex för den kommunala basservicen 2007-2016, årlig förändring procent

 

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax