Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2017

Oförändrat prisindex 

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland var oförändrad år 2017 i jämförelse med 2016. Personalkostnaderna stod för 60 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 19 procent och de övriga utgifterna för 21 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2007-2017, årlig förändring procent

Prisindex för den kommunala basservicen 2008-2017, årlig förändring, procent

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax