Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2018

Prisindex sjönk 

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland sjönk år 2018 i jämförelse med 2017. Personalkostnaderna stod för 59 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 20 procent och de övriga utgifterna för 21 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2009-2018, årlig förändring procent

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
elin.sagulin@asub.ax

Ämnesområden