Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2019

Prisindex ökade 

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2019 i jämförelse med 2018. Personalkostnaderna stod för 60,5 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 21,5 procent och de övriga utgifterna för 18,0 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2010-2019, årlig förändring procent

Prisindex för den kommunala basservicen 2010-2019

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax