Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2019

Prisindex ökade 

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2019 i jämförelse med 2018. Personalkostnaderna stod för 60,5 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 21,5 procent och de övriga utgifterna för 18,0 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2010-2019, årlig förändring procent


Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden