Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2020

Uppgifterna är reviderade. Mer information i pdf-dokumentet nedan. 

 

Prisindex ökade 

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2020 i jämförelse med 2019. Personalkostnaderna stod för 60,2 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 21,5 procent och de övriga utgifterna för 18,3 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2011-2020 årlig förändring, procent

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden