Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2021

Prisindex ökade 

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2021 i jämförelse med 2020. Detta prisindex beräknas utgående från vikter baserade på kommunalekonomins utgifter. Personalkostnaderna stod för 60,1 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 22,0 procent och de övriga utgifterna för 18,0 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2011-2020 årlig förändring, procent

Prisindex för den kommunala basservicen 2012-2021 årlig förändring, procent

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax