Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2022

Prisindex ökade

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2022 med 3,6 procent i jämförelse med 2021. Detta prisindex beräknas utgående från vikter baserade på kommunalekonomins utgifter. Personalkostnaderna stod för 61,0 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 20,8 procent och de övriga utgifterna för 18,1 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2013-2022 årlig förändring, procent

Prisindex för den kommunala basservicen 2013-2021 årlig förändring, procent

Tabeller och diagram finns i bifogat meddelande.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax