Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2023

Detta är de slutliga uppgifterna för 2023, tidigare har preliminära uppgifter publicerats. 

Prisindex ökade

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2023 med 4,3 procent i jämförelse med 2022. Prisindex för personalkostnaderna ökade med 2,0 procent jämfört med 2022, köp av varor och tjänster ökade med 8,1 procent och de övriga driftsutgifterna ökade med 6,3 procent. Detta prisindex beräknas utgående från vikter baserade på kommunalekonomins utgifter. Personalkostnaderna stod för 59,3 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 21,9 procent och de övriga utgifterna för 18,8 procent.

Prisindex för den kommunala basservicen 2014-2023 årlig förändring, procent
Prisindex för den kommunala basservicen 2014-2023 årlig förändring, procent

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax