Statistik över gästhamnarna 2006

Fler övernattningar i de åländska gästhamnarna
Antalet båtnätter 2006 ökade med fem procent jämfört med 2005. En ökning om nästan elva procent ägde rum i skärgårdshamnarna, medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om närmare tre procent. Jämfört med 2005 minskade övernattningarna i fem hamnar och ökade i elva hamnar, en hamn hade samma antal besökare som i fjol.  År 2005 minskade antalet med 1,2 procent medan 2004 uppvisade en minskning om 4,6 procent. Förändringen är uträknad på gästhamnar som lämnat uppgifter båda åren. Antalet gästhamnar i statistiken var detsamma under 2006 och 2005 medan det skett en minskning jämfört med 2004.

Totala antalet båtnätter uppgick 2006 till knappt 29 700, varav drygt 9 700 eller knappt 33 procent noterades i skärgårdshamnarna och lite mer än 19 900 eller drygt 67 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för knappt 65 procent av båtnätterna, svenskar för nästan 27 procent, tyskar för drygt 5 procent, norska och danska besökare för cirka 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden