Statistik över gästhamnarna 2006

Fler övernattningar i de åländska gästhamnarna
Antalet båtnätter 2006 ökade med fem procent jämfört med 2005. En ökning om nästan elva procent ägde rum i skärgårdshamnarna, medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om närmare tre procent. Jämfört med 2005 minskade övernattningarna i fem hamnar och ökade i elva hamnar, en hamn hade samma antal besökare som i fjol.  År 2005 minskade antalet med 1,2 procent medan 2004 uppvisade en minskning om 4,6 procent. Förändringen är uträknad på gästhamnar som lämnat uppgifter båda åren. Antalet gästhamnar i statistiken var detsamma under 2006 och 2005 medan det skett en minskning jämfört med 2004.

Totala antalet båtnätter uppgick 2006 till knappt 29 700, varav drygt 9 700 eller knappt 33 procent noterades i skärgårdshamnarna och lite mer än 19 900 eller drygt 67 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för knappt 65 procent av båtnätterna, svenskar för nästan 27 procent, tyskar för drygt 5 procent, norska och danska besökare för cirka 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden