Statistik över gästhamnarna 2007

Något fler övernattningar i de åländska gästhamnarna
Antalet båtnätter 2007 ökade med en halv procent jämfört med 2006. En minskning om drygt sex procent ägde rum i skärgårdshamnarna, medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om närmare fyra procent. Jämfört med 2006 minskade övernattningarna i åtta hamnar och ökade i åtta hamnar, en hamn hade samma antal besökare som i fjol.  År 2006 ökade antalet med fem procent medan 2005 uppvisade en minskning om 1,2 procent. Förändringen är uträknad på gästhamnar som lämnat uppgifter båda åren. Antalet gästhamnar i statistiken var detsamma under 2007 och 2006.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden