Statistik över gästhamnarna 2007

Något fler övernattningar i de åländska gästhamnarna
Antalet båtnätter 2007 ökade med en halv procent jämfört med 2006. En minskning om drygt sex procent ägde rum i skärgårdshamnarna, medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om närmare fyra procent. Jämfört med 2006 minskade övernattningarna i åtta hamnar och ökade i åtta hamnar, en hamn hade samma antal besökare som i fjol.  År 2006 ökade antalet med fem procent medan 2005 uppvisade en minskning om 1,2 procent. Förändringen är uträknad på gästhamnar som lämnat uppgifter båda åren. Antalet gästhamnar i statistiken var detsamma under 2007 och 2006.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden