Statistik över gästhamnarna 2017

Antalet båtnätter 2017 minskade med fyra procent jämfört med 2016. I skärgården ökade båtnätterna med en halv procent medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om sex procent. Jämfört med 2016 ökade övernattningarna i åtta hamnar och minskade i tolv hamnar. År 2016 ökade antalet båtnätter med närmare fem procent, år 2015 var minskningen knappt sju procent. Fortfarande är 2012 det år som haft högsta antalet båtnätter under de senaste tio åren, knappt 32 000.

 

Totala antalet båtnätter uppgick 2017 till drygt 27 900 varav nästan 9 000 eller drygt 32 procent noterades i skärgårds­ham­narna och drygt 18 900 eller knappt 68 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för knappt 71 procent av båtnätterna, svenskar för knappt 20 procent, tyskar för närmare fem procent, norska och danska besökare stod för mindre än en halv procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

 

I juli utnyttjades i genomsnitt drygt 51 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut­nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

 

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2017 till 3,1 personer, vilket är ungefär samma som 2016. Antalet övernattningar i små­båtsham­nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan 87 500 år 2017.

 

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä­song­en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt­ningarna ägde nästan 72 procent rum i juli. I juni noterades drygt tolv procent av övernattningarna och i augusti nästan 14 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden