Statistik över gästhamnarna 2020

Båtnätterna minskade med 26 procent

Båtnätterna i de åländska gästhamnarna uppgick till drygt 21 000 under maj–september 2020, vilket är en nedgång med 26 procent jämfört med 2019. Hamnarna på fasta Åland stod för huvuddelen av minskningen då båtnätterna där gick ned med 36 procent, medan skärgårdshamnarnas båtnätter minskade med 10 procent.

Båtnätter med gäster från Finland ökade något, från 19 300 i fjol till 20 200 i år. Däremot rasade antalet båtturister från Sverige. Förra sommaren stod de för 5 900 båtnätter, men i år endast för 700 stycken. Båtnätter med gäster från Tyskland minskade från 
1 700 till 180 och övriga länders båtnätter gick ner från totalt 2 000 till 200. Restriktioner och ändrade resebeteenden till följd av covid-19-pandemin är troligen betydande orsaker för nedgången av utländska gäster.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Beläggningsgraden uppgick under perioden maj–september till 10 procent i de 20 gästhamnar som ingår i statistiken. Under samma period 2019 var beläggningen 14 procent. Det var dock främst i juli som beläggningen var lägre än föregående år, 32 procent i år jämfört med 49 procent i fjol. Övriga månader var beläggningsgraden ungefär på samma nivå som 2019.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera information, tabeller och diagram gällande gästhamnarna maj–september 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan. På ÅSUBs webbplats finns också databaser som visar båtnätternas utveckling årligen från 1997.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax