Statistik över gästhamnarna 2021

Rekordmånga båtnätter i skärgårdshamnarna

Antalet båtnätter i de åländska gästhamnarna uppgick under maj till september 2021 till 31 400, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Båtnätterna har överstigit 31 000 endast två somrar tidigare sedan början på 1990-talet (1999 och 2012). Skärgårdshamnarna, som stod för två femtedelar av båtnätterna, satte rekord med nästan 13 000 stycken, vilket är 3 000 flera än medeltalet för de 30 senaste åren. Det var båtar från Finland som ökade, en uppgång med runt 40 procent jämfört med såväl 2019 som 2020. Drygt 1 300 båtplatser i sammanlagt 20 gästhamnar ingår i statistiken.

Beläggningsgraden var 55 procent i juli

Totalt under sommaren hade hamnarna på fasta Åland nästan 18 500 båtnätter, medan skärgårdshamnarna hade 13 000. Av de 31 400 båtnätterna inföll 71 procent i juli och runt 13 procent vardera i juni och augusti. I maj och september hade gästhamnarna bara några hundra båtnätter.

Båtnätter i gästhamnarna maj till september 2021 efter region och månad

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Beläggningsgraden var i juli nästan 55 procent, vilket är något högre än i juli 2019 då den var just under 50 procent. I juli 2020 låg beläggningsgraden på 32 procent. Under övriga månader var beläggningen på samma nivå alla tre åren, eller ungefär 10 procent i juni och augusti samt runt 1 procent i maj och september.

Beläggningsgrad i gästhamnarna maj–september 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Båtnätterna ökade med åtta procent jämfört med 2019

Fasta Ålands gästhamnar stod för knappt tre femtedelar av båtnätterna och skärgårdshamnarna för två femtedelar. Det var främst i skärgården som båtnätterna ökade jämfört med 2019. Ökningen i skärgården var 19 procent medan den på fasta Åland uppgick till 2 procent. Totalt sett steg antalet båtnätter med 8 procent jämfört med 2019 och med 47 procent i relation till 2020.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2019–2021 efter region

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Med hjälp av uppskattade medeltal för antal personer per båt i de olika gästhamnarna kan antalet övernattningar beräknas till 94 900, vilket är något fler än 2019 (91 800) och en ökning med närmare 50 procent jämfört med 2020 (64 400).

Stor ökning av båtar från Finland

Det var båtar från Finland som stod för uppgången av båtnätter jämfört med 2019. De finländska båtarnas besök ökade från 19 300 båtnätter 2019 till 27 700 sommaren 2021. Det var något flera besök av finländska båtar 2020 än 2019, medan båtar från övriga länder minskade från 2019 till 2020 för att 2021 åter öka något, men inte komma upp i samma nivå som 2019. Till exempel uppgick båtnätterna av svenska båtar till 5 900 sommaren 2019 och till endast 700 år 2020, medan de 2021 var 2 600 stycken. Båtar från Finland (inklusive Åland) stod för 88 procent av båtnätterna sommaren 2021, Sverige för 8 procent och Tyskland för närmare 2 procent. Hamnarna gästades också av båtar från bland annat Norge, Danmark, Polen, Estland, Lettland, Ryssland, Schweiz och Nederländerna.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2019–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Rekordantal båtnätter i skärgårdshamnarna

Antalet båtnätter under maj till september har varit relativt konstant de senaste trettio åren med undantag för en svacka i gästhamnarna på fasta Åland 1994–1996 samt under 2020 då resandet påverkades stort av covid-19-pandemin. På fasta Åland har antalet båtnätter legat runt 20 000 per år, men med en svag nedåtgående trend sedan 2014. Gästhamnarna i skärgården har haft en jämnare utvecklingskurva med cirka 10 000 båtnätter per år, en nivå som upprätthölls även under 2020. För sommaren 2021 visar skärgårdshamnarna en rekordnotering med nästan 13 000 båtnätter.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 1992–2021 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax