Statistik över gästhamnarna 2022

Betydligt färre finländska båtar i gästhamnarna

Under maj till september 2022 uppgick antalet båtnätter i de åländska gästhamnarna till 28 600, varav tre femtedelar tog plats i hamnarna på fasta Åland och två femtedelar i skärgården. Båtnätterna var något färre än under högsäsongen 2019, före covid-19-pandemin, och minskade med 10 procent jämfört med sommaren 2021, då antalet var det näst högsta hittills sedan statistiken började sammanställas i början av 1990-talet. Nedgången från 2021 gällde såväl hamnarna på fasta Åland som i skärgården och berodde på en normalisering av antalet finländska båtar efter den stora anströmningen i fjol. Det var i juli som antalet båtnätter föll markant, medan övriga högsäsongsmånader hade flera båtnätter 2022 än 2021.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2021–2022 efter gästernas hemland, hamnens region och månad

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I årets statistik ingår uppgifter från 22 gästhamnar som uppbär hamnavgift, vilket innebär att 2 hamnar tillkommit. För att ge en rättvisande bild av förändringsgraden omfattar de jämförelser med tidigare år som anges i procent endast båtnätterna från de 20 hamnar som ingår i statistiken under alla de jämförda åren. Båtnätterna i de 2 hamnar som nu tagits med i statistikinsamlingen utgjorde under 2 procent av alla båtnätter högsäsongen 2022.

Nedgången från 2021 större i skärgården än på fasta Åland

Jämfört med 2021 minskade båtnätterna med 7 procent i gästhamnarna på fasta Åland och med 15 procent i skärgården. Antalet var dock rekordhögt i skärgården i fjol, så noteringen på drygt 11 000 båtnätter 2022 var ändå högre än medelvärdet för 2000-talet, vilket ligger på knappt 10 000. För fasta Ålands del låg båtnätterna en bit under genomsnittet med drygt 17 000 båtnätter 2022 och ett medeltal på drygt 19 000 för perioden 2000–2022.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2019–2022 efter region

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Antalet övernattningar i de båtar som besökte gästhamnarna sommaren 2022 beräknas ha uppgått till 80 900, vilket är färre än 2019 (91 800) och en betydande minskning jämfört med 2021 då antalet var 94 900. Övernattningarna beräknas med hjälp av uppskattade medeltal för antal personer per båt i de olika gästhamnarna.

Finländska båtnätter tillbaka på normalnivå

Efter att gästhamnarna hade rekordmånga besökare från Finland under 2021 var antalet finländska båtnätter under 2022 nere på en mera normal nivå, eller till och med något under genomsnittet för 2000-talet. Båtarna från Sverige ökade dock, och antalet svenska båtnätter som uppgick till 6 400 var på en högre nivå än under de fem senaste åren. Det kom också många båtar från Norge och Danmark till gästhamnarna som hade rekordmånga norska båtnätter (370) och ett tangerat rekord danska båtnätter (330) denna sommar. Tyska båtar stannade 1 500 nätter, vilket är ett par hundra färre än åren närmast före pandemin, men ungefär 300 fler än genomsnittet för 2000-talet. Hamnarna gästades också av båtar från bland annat Polen, Estland, Lettland, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Österrike och Nederländerna.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2019–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökade båtnätter alla månader utom i juli

Jämfört med 2021 hade gästhamnarna fler båtnätter under alla högsäsongsmånader 2022 utom i juli, då nedgången var så stor som 28 procent. Över hälften av högsäsongens båtnätter inföll i juli och en femtedel i augusti. För skärgårdshamnarnas del stod juli för 64 procent av båtnätterna, medan motsvarande andel för fasta Åland var 52 procent.

Båtnätter i gästhamnarna maj till september 2022 efter region och månad

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Två femtedelar av båtplatserna nyttjades i juli

Beläggningsgraden i gästhamnarna var 40 procent i juli, vilket kan jämföras med 55 procent samma månad 2021 och 49 procent i juli 2019. Övriga högsäsongsmånader var beläggningsgraden högre än både 2019 och 2021 och störst var skillnaden i augusti då den nådde 15 procent 2022, men var knappt 10 procent 2019 och just under 11 procent 2021.

Beläggningsgrad i gästhamnarna maj–september 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

På ÅSUBs webbplats finns databaser med tidsserier som visar utvecklingen av antalet båtnätter dels efter region och månad och dels efter region och gästernas hemland.

 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax