Statistik över småbåtshamnar på Åland 2001

Antalet båtnätter uppgick 2001 till drygt 29 300, varav närmare 9 800 eller drygt 33 procent noterades i skärgårdshamnarna och knappt 19 600 eller nästan 67 procent i de faståländska hamnarna.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden