Statistik över småbåtshamnar på Åland 2001

Antalet båtnätter uppgick 2001 till drygt 29 300, varav närmare 9 800 eller drygt 33 procent noterades i skärgårdshamnarna och knappt 19 600 eller nästan 67 procent i de faståländska hamnarna.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden