Studerande utanför Åland 2019

Antalet ålänningar som studerade utanför Åland uppgick till nästan 1 370 stycken under 2019. Flest studerade i Sverige, över 840, och därefter Finland med drygt hälften så många. Antalet som studerade i övriga länder uppgick till knappt 70 stycken. De allra flesta läste på en högskola eller yrkeshögskola, medan det var minst vanligt att studera på folkhögskola eller annan övrig utbildning. Med nästan 60 procent utgjorde kvinnorna en majoritet av alla som studerade utanför Åland. Huvuddelen av de studerande var mellan 20 och 24 år.

Studerande utanför Åland 2019 efter kön, studieland, ålder och utbildningsnivå

Antalet studerande i Sverige var rekordlågt 2019

Antalet ålänningar som studerade i Sverige minskade under 2019 i jämförelse med året innan, minskningen är en fortsättning på en nedåtgående trend sedan 2015. Antalet är nu det lägsta sedan mätseriens början 2004. I Finland var antalet studerande på ungefär samma nivå som de senaste två åren, runt 460 stycken.

Om man ser till hela perioden så har andelen studerande i Finland ökat från 23 procent 2004 till 34 procent 2019, samtidigt som andelen studerande i Sverige minskat från 74 till 62 procent. Denna förändring beror i huvudsak på att de studerande i Finland blivit fler, medan antalet studerande i Sverige har varit relativt stabilt eller till och med minskat något. Andelen som studerat i något annat land än Sverige och Finland har legat mellan 4 och 6 procent under samma period och bland dessa länder var Storbritannien, Norge, USA och Danmark mest populära.

Studerande utanför Åland efter studieland 2004–2019

Uppsala universitet har varit överlägset mest populärt sedan 2004

I tabellen nedan presenteras de universitet, högskolor eller yrkeshögskolor som lockat flest åländska studerande sedan 2004. Av tabellen framgår det att Uppsala universitet varit överlägset mest populärt sedan tidsseriens början, med ett genomsnitt på 160 studerande under hela perioden. Därefter kommer Åbo akademi med ett genomsnitt på 98 studerande. De skolor som ökat mest under perioden är Arcada yrkeshögskola, Svenska handelshögskolan och Linköpings universitet, medan antalet på Uppsala universitet, Stockholms universitet och Mälardalens högskola minskat mest.

Om man bara tittar på 2019 och andra länder än Sverige och Finland så var det endast tre högre lärosäten som hade fler än två åländska studerande, nämligen Maastricht University i Nederländerna, University for the Creative Arts i Storbritannien och Riga Stradins University i Lettland.

På gymnasienivå var Axxell yrke och utbildning i Finland störst med 31 åländska studerande under 2019 följt av NTI-skolan vuxenutbildning i Sverige med 18 ålänningar.

Studerande utanför Åland 2004–2019 efter de vanligaste universiteten, högskolorna och yrkeshögskolorna

Flest läste en utbildning inom områdena hälsovård och välfärd samt handel, administration och juridik

De utbildningsområden som lockade flest personer till studier utanför Åland var hälsovård och välfärd samt handel, administration och juridik. Bland de som läste handel, administration och juridik studerade något fler i Finland än i Sverige, medan det var fler som studerade i Sverige bland de som läste något inom området hälsovård och välfärd. Inom de flesta områden var andelen som studerade i Sverige störst och särskilt utmärkande var lant- och skogsbruk samt pedagogik inom vilka 86 respektive 79 procent studerande i Sverige.

Studerande utanför Åland 2019 efter studieland och utbildningsområde

Mer statistik om studerande utanför Åland finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax