Turiststatistik 2005

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2005 med knappt en och en halv procent jämfört med 2004. Båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period med drygt en procent. De inresande till Åland ökade med drygt tio procent totalt sett, beroende på att kryssningsresenärerna ökade med 25 procent. De övriga inresande minskade med cirka en procent under 2005.

Minskning av övernattningarna
Under år 2005 anlände drygt 214 600 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Dessa gästers totala övernattningar var närmare 473 300 stycken. Jämfört med 2004 har en minskning om nästan en och halv procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper, utom stugbyarna som ökade med drygt två procent. Största minskningen hade camping-anläggningarna, där minskningen var drygt 4 procent. Hotellen minskade med knappt tre procent och gästhemmen och pensionaten med drygt tre procent. År 2004 minskade övernattningarna på alla anläggningstyper.

Mest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen
Över 104 500 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de drygt 235 100 övernattningar. Totalt sett har svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 50 procent, på de åländska anläggningarna 2005. Från Finland anlände totalt knappt 90 000 gäster och de hade närmare 181 200 övernattningar. Därmed blev deras andel drygt 38 procent av alla övernattningar. Tyskarna står även år 2005 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, knappt tre procent.

Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett i stugbyarna. Finländarna övernattar till största delen på hotell liksom även de norska och danska gästerna. De tyska gästernas övernattningar skedde till största delen på campinganläggningar.

I genomsnitt stannade gästerna 2,2 nätter. Finländarna stannade 2 nätter medan svenskarna övernattade 2,2 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,8 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,6 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,6 nätter.

Övernattningarna ökar från några länder
De finländska övernattningarna minskade på alla anläggningstyper utom stugbyar och de svenska minskade på alla anläggningstyper jämfört med 2004. Totalt minskade övernattningarna från Finland med nästan två procent och de svenska med drygt 4 procent. Övernattningar av gäster från övriga länder ökade i alla typer av anläggningar. Mest ökade dessa gäster i stugbyarna men nästan lika stor var ökningen på pensionat och gästhem. Totalt sett ökade övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för med närmare 13 procent jämfört med 2004. Största ökningen stod de lettiska och tjeckiska övernattningarna för.

Hela rapporten kan du läsa här.