Turiststatistik 2007

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2007 med drygt tre procent jämfört med 2006. Båtnätterna i gästhamnarna ökade under samma period med en halv procent. Även de inresande till Åland ökade med cirka en halv procent totalt sett, beroende på att kryssningsresenärerna ökade med knappt tre procent. De övriga inresande minskade med knappt en halv procent under 2007

Minskning av övernattningarna
Under år 2007 anlände drygt 225 000 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Dessa gästers totala övernattningar var knappt 477 000 stycken. Jämfört med 2006 har en minskning om drygt tre procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper. Största minskningen hade campinganläggningarna, där minskningen var närmare sju procent. Hotellen minskade med knappt en procent, stugbyarna med fyra procent och gästhem/pensionat med knappt fem procent. År 2006 ökade övernattningarna på alla anläggningstyper utom campinganläggningarna som visade en minskning om knappt en procent.
Mest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen
Närmare 99 600 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de nästan 219 900 övernattningar. Totalt sett har svenskarna den största andelen av övernattningarna, drygt 46 procent, på de åländska anläggningarna 2007. Från Finland anlände totalt drygt 98 300 gäster och de hade 183 300 övernattningar. Därmed blev deras andel drygt 38 procent av alla övernattningar. Tyskar och estländare står år 2007 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, närmare tre procent.

Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett i stugbyarna. Finländarna övernattar till största delen på hotell liksom även de norska och danska gästerna. Även de tyska och estländska gästernas övernattningar skedde till största delen i stugbyar.
 I genomsnitt stannade gästerna 2,1 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,2 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,7 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,5 nätter i genomsnitt, medan gästhemmen hade den kortaste övernattningstiden, 1,5 nätter.

Övernattningarna ökar från några länder
Både de finländska och de svenska övernattningarna minskade på alla anläggningstyper  jämfört med 2006. Totalt minskade övernattningarna från Finland med närmare fem procent och de svenska med närmare åtta procent. Övernattningar av gäster från övriga länder ökade i alla typer av anläggningar utom på campinganläggningarna, mest ökade dessa gäster på gästhemmen. Totalt sett ökade övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för med drygt 15 procent jämfört med 2006. Största ökningen stod de estniska, litauiska och ryska övernattningarna för.

Nedanstående bild visar den största förändringen enligt gästernas hemland 2007 jämfört med 2006 förutom finländska och svenska gästers övernattningar. Förändringen är uträknad på anläggningar som har lämnat uppgifter för båda åren.

Hela rapporten kan du läsa här.