Turiststatistik 2008

 

Antalet övernattningar ökade under 2008 Närmare 97 200 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de nästan 224 700 övernattningar. Totalt sett har svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 46 procent, på de åländska anläggningarna 2008. Från Finland anlände totalt nästan 98 700 gäster och de hade knappt 196 800 övernattningar. Därmed blev deras andel drygt 40 procent av alla övernattningar. Estländare och tyskar står år 2008 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, närmare tre procent vardera.

Campingövernattningarna ökade mest
Av antalet övernattningar som skett på de åländska inkvarteringsanläggningarna under 2008 skedde den största ökningen på campingplatserna där ökningen var nästan 13 procent eller drygt 10 700 fler övernattningar än 2007. Även på gästhem/pensionat noteras en ökning om närmare sju procent eller drygt 3 200 övernattningar. På hotellen kan en ökning om tre procent noteras medan stugbyarna har haft en minskning av övernattningarna på drygt två procent 2008. Siffrorna baseras på anläggningar med fem rum/stugor eller flera.

Gäster från fler än 100 länder
Under år 2008 har gäster från över hundra olika länder övernattat på den åländska inkvarteringsanläggningarna.

De svenska övernattningarna ökade med närmare tre procent och ökningen skedde på campinganläggningarna, där de ökade med nästan 21 procent,  på de övriga anläggningstyperna minskar deras övernattningar. De finländska övernattningarna ökade med sju procent, ökningen noteras på alla anläggningstyper och mest på gästhem/pensionat där ökningen var drygt 17 procent. Övernattningar från övriga länder minskade med närmare sex procent, de minskade på alla anläggningstyper utom på gästhem/pensionat där de ökade.

Hela rapporten kan du läsa här.