Turiststatistik 2009

Färre övernattningar under 2009 trots Ö-spelen

Under år 2009 anlände närmare 207 600 gäster till de åländska inkvarteringsanläggningarna, dessa gästers totala övernattningar var drygt 442 500 stycken. Jämfört med 2008 har en minskning om nästan tio procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper utom på hotellen, där det noteras en ökning på en och halv procent. Största minskningen hade campinganläggningarna, där minskningen var drygt 28 procent. Stugbyarna minskade med närmare tretton procent och gästhem/pensionat med sju procent. År 2008 ökade övernattningarna på alla anläggningstyper utom i stugbyarna.

Mest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen

Drygt 91 000 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de nästan 190 000 övernattningar. Totalt sett hade svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 43 procent, på de åländska anläggningarna 2009. Från Finland anlände totalt drygt 91 900 gäster och de stod för närmare 174 600 övernattningar. Därmed blev deras andel knappt 40 procent av alla övernattningar. Britter, här ingår också de som kommer från utomeuropeiska områden, och tyskar stod år 2009 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, drygt tre procent vardera.

Finländska och svenska övernattningar minskade på alla anläggningstyper

De finländska och de svenska övernattningarna minskade på alla anläggningstyper medan övernattningarna för gäster från övriga länder ökade på hotell och gästhem/pensionat jämfört med 2008. Totalt minskade övernattningarna från Finland med närmare 12 procent och de svenska med närmare 16 procent. Övernattningar av gäster från övriga länder ökade totalt sett med nästan 13 procent 2009. När det gäller gäster från övriga länder har förmodligen Ö-spelen påverkat statistiken under året. Mest minskade de finländska gästerna på gästhemmen och de svenska på campingplatserna, övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för ökade mest på hotellen jämfört med 2008.

Hela rapporten kan du läsa här.

Information om Turiststatistiken ger Christina Lindström, christina.lindstrom@asub.ax.

Publicerad  18.03.2010