Turiststatistik 2010

Minskning av övernattningarna

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2010 med drygt fyra procent jämfört med 2009. Minskningen kan delvis bero på att ö-spelen var förlagda till Åland sommaren 2009. Båtnätterna i gästhamnarna ökade under samma period med två procent. De inresande till Åland minskade med nästan fem procent totalt sett.
Under år 2010 anlände drygt 201 200 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Dessa gästers totala övernattningar var nästan 423 900 stycken. Jämfört med 2009 har en minskning om drygt fyra procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper utom på campingarna, där det noteras en ökning om drygt 15 procent. Största minskningen hade gästhemmen, där minskningen var drygt 14 procent. Stugbyarna minskade med nästan nio procent och hotellen med drygt fem procent. År 2009 minskade övernattningarna på alla anläggningstyper utom på hotellen.

 

Även i år är det mest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen

Drygt 90 400 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de drygt 192 800 övernattningar. Totalt sett hade svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 46 procent, på de åländska anläggningarna 2010. Från Finland anlände totalt knappt 91 100 gäster och de stod för närmare 177 700 övernattningar. Därmed blev deras andel knappt 42 procent av alla övernattningar. Tyskar står år 2010 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, tre procent, därefter kommer estländare med knappt två procent och ryssar med drygt en procent.

Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett på hotellen. Även finländarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattade mest på campinganläggningar under 2010.

Hela rapporten kan du läsa här.

 

 Publicerad: 16 mars 2010

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)