Turiststatistik 2011

Övernattningarna ökade under året

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna ökade under år 2011 med sju procent jämfört med 2010. Under år 2011 anlände nästan 211 800 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Dessa gästers totala övernattningar var drygt 458 800 stycken.
Ökningen har skett inom alla anläggningstyper. Största ökningen hade gästhemmen, där ökningen var 12 procent. Stugbyarna ökade med elva procent och hotellen med närmare tre procent. Campinganläggningarna hade en ökning om nästan nio procent.

Nedanstående tabell visar jämförelsen av övernattningar 2011 med 2010 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland i procent.

 

Även i år är det mest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen

Nästan 96 600 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de drygt 223 600 övernattningar. Totalt sett hade svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 49 procent, på de åländska anläggningarna 2011. Från Finland, inklusive Åland, anlände totalt drygt 92 100 gäster och de stod för knappt 174 400 övernattningar. Därmed blev deras andel drygt 38 procent av alla övernattningar. Tyskar står även år 2011 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, tre procent, därefter kommer estländare med knappt två procent och ryssar med en och halv procent.

Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett på hotellen. Även finländarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattade mest på campinganläggningar under 2011.

Hela rapporeten kan du läsa här.

Publicerad: 16 mars 2012

Frågor om turistrapporten besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)