Turiststatistik 2013

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2013 med en och halv procent jämfört med 2012. Båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period med drygt sex procent. De inresande till Åland minskade med drygt fyra procent totalt sett.

Övernattningarna minskade under året

Under år 2013 anlände drygt 193 000 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var drygt 415 800 stycken. Jämfört med 2012 har övernattningarna minskat med en och halv procent. Minskningen har skett inom gästhem och stugbyanläggningar medan hotell och campingar visar en ökning. Största minskningen hade gästhemmen, den var drygt elva procent. Stugbyarna minskade med drygt tio procent. Hotellen visar en ökning om drygt tre procent och campingarna en ökning om sex procent jämfört med i fjol.

Nedanstående tabell visar jämförelsen av övernattningar 2013 med 2012 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland i procent.

Mest finländska övernattningar på hotellen och svenska i stugbyarna

Nästan 86 000 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de drygt 198 700 övernattningar. Totalt sett hade svenskarna även i år den största andelen av övernattningarna på de åländska anläggningarna 2013, nästan 48 procent. Från Finland, inklusive Åland, anlände totalt nästan 86 700 gäster och de stod för drygt 164 100 övernattningar. Därmed blev deras andel drygt 39 procent av alla övernattningar. Tyskar står även år 2013 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, tre procent, därefter kommer ryssar med knappt två procent och estländare med en och en halv procent.

Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett på hotellen. Finländarna och svenskarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattade mest på campinganläggningar under 2013.
I genomsnitt stannade gästerna 2,2 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,3 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,6 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,9 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,7 nätter.

Övernattningarna ökade på hotell och campingar

Övernattningarna ökade på campingar och hotell men minskade på gästhem och stuganläggningar, största ökningen hade campingarna och största minskningen var det på gästhemmen. De finska övernattningarna minskade i stuganläggningarna, den minskningen var nästan 16 procent, och ökade på övriga anläggningstyper. De svenska övernattningarna minskade mest på gästhemmen, den minskningen var närmare 24 procent, även på stuganläggningar och hotell skedde en minskning, i stuganläggningarna var minskningen drygt fyra procent medan den var marginell på hotellen. De svenska övernattningarna ökade på campingarna, den ökningen var drygt sex procent jämfört med 2012.  Totalt sett var det en liten minskning från Finland, minskningen från Sverige var på drygt två procent. Övernattningar av gäster från övriga länder minskade med närmare fyra procent 2013. Mest minskade de övriga gästerna i stuganläggningarna där de minskade med drygt 14 procent, även gästhemmen visar en minskning på nästan fem procent, hotellen och campingarna visar en ökning på närmare åtta procent vardera jämfört med 2012.

Hela rapporten kan du läsa här.

Publicerad: 26 mars 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)