Turiststatistik 2015

Fler övernattade 

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna ökade med drygt sju procent under år 2015 jämfört med 2014. Båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period med närmare sju procent. De inresande till Åland ökade med nästan tre procent.

Övernattningarna ökade under 2015
Under år 2015 anlände närmare 203 700 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var drygt 421 600 stycken. Jämfört med 2014 har övernattningarna ökat med drygt sju procent. Ökningen har skett inom alla anläggningstyper utom campingarna som visar en minskning. Den minskningen var drygt tio procent. Hotellen ökade med knappt 13 procent, stugbyarna med drygt tolv procent och gästhemmen visar en ökning om drygt två procent jämfört med i fjol. En inkvarteringsanläggning har inte lämnat in sina siffror för 2015 vilket gör att statistiken inte är fullständig.

Nedanstående tabell visar jämförelsen av övernattningar 2015 med 2014 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland i procent.

 

Finska gäster dominerar på hotell och gästhem

Nästan 93 600 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de drygt 195  700 övernattningar. Totalt sett hade svenskarna den största andelen av övernattningarna på de åländska anläggningarna 2015, drygt 46 procent. Från Finland, inklusive Åland, anlände totalt drygt 88 700 gäster och de stod för drygt 167 000 övernattningar. Tidigare år har de svenska gästerna dominerat på alla anläggningstyper men under 2015 var det något fler finska gäster på hotell och gästhem. Deras andel av övernattningarna var drygt 39 procent. Tyskar står även år 2015 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, drygt tre procent, därefter kommer ryssar och ester och letter med cirka en och halv procent.

Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna, som tidigare år, skett på hotellen. Finländarna och svenskarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattar mest på campinganläggningar.
 
I genomsnitt stannade gästerna 2,1 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,1 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,7 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, fyra nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,6 nätter.

Hela rapporten kan du läsa här

Publicerad: 6 april 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)