Turiststatistik 2016

Övernattningarna ökade en aning under 2016

Under år 2016 anlände drygt 200 400 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var nästan 421 900 stycken. Jämfört med 2015 har övernattningarna ökat marginellt. Ökningen skedde på campingarna som visar en ökning om drygt 23 procent, de övriga anläggningstyperna visar en minskning. Hotellen minskade med drygt en procent, stugbyarna med knappt tolv procent och gästhemmen visar en minskning om drygt en procent jämfört med i fjol.

Totala övernattningar 2016 i jämförelse med 2015, förändringen i procent

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax