Turiststatistik 2017

 

Anlända ökade men övernattningarna minskade 2017

Under år 2017 anlände drygt 203 700 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var nästan 416 700 stycken. Jämfört med 2016 har övernattningarna minskat med drygt en procent. Minskningen skedde på campingarna som visar en minskning om nästan 18 procent, de övriga anläggningstyperna visar en ökning. Hotellen ökade med närmare tre procent, stuganläggningarna med drygt tre procent och gästhemmen visar en ökning om nästan två procent jämfört med i fjol.

 

Mera information finns i turismdatabasen.

 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax