Turiststatistik 2018

Inkvarteringsstatistiken som i år har total täckning visar en minskning under år 2018 jämfört med 2017. Däremot ökade båtnätterna i gästhamnarna under samma period med drygt sex procent. De inresande till Åland ökade marginellt under året.

De anlända ökade medan övernattningarna minskade även 2018

Under år 2018 anlände drygt 207 600 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var drygt 410 100 stycken. Jämfört med 2017 har övernattningarna minskat med närmare två procent. Minskningen skedde på hotellen och i stugbyarna, hotellen visar en minskning om nästan fyra procent och stugbyarna på åtta procent. Campingarna visar en ökning om nästan 13 procent och gästhemmen en marginell ökning jämfört med i fjol.

Nedanstående tabeller visar anlända, övernattningar samt jämförelsen av övernattningar 2018 med 2017 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland, i procent.

Tabellerna visar anlända, övernattningar samt jämförelsen av övernattningar 2018 och 2017 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland, i procent.

Mera information finns i turismdatabaserna.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax