Turiststatistik 2019

Inkvarteringsstatistiken visar en minskning om drygt tre procent under år 2019 jämfört med 2018. Även båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period, den miskningen var drygt två procent. De inresande till Åland minskade även de med drygt två procent under året.

Både anlända och övernattningar minskade 2019

Under år 2019 anlände nästan 189 500 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var knappt 389 400 stycken. Jämfört med 2018 har övernattningarna minskat med drygt tre procent. Minskningen skedde på stuganläggningarna och på campinganläggningarna, stuganläggingarna visar en minskning om knappt en procent medan campingarna visar en större minskning, hotellen visar en ökning om knappt två procent och gästhem/pensionat en ökning om knappt en procent.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax