Turiststatistik 2023

Färre övernattningar och inresande men flera båtnätter

Efter att inkvarteringsanläggningarnas övernattningar ökade 2022 avstannade 2023 den positiva utvecklingen och övernattningarna minskade på såväl hotell som gästhem och pensionat samt stugbyar och campingplatser. Alla anläggningstyper utom stugbyarna hade dock flera övernattningar 2023 än närmast före covid-19-pandemin 2019. Också gällande inresandet vände den stigande kurvan från 2022 neråt. Under 2023 anlände 1,3 miljoner resenärer till Åland, vilket var en nedgång med 6 procent från 2022 och med 38 procent jämfört med 2019. Gästhamnarnas båtnätter ökade däremot med 10 procent från 2022 och var också flera än 2019.  

Procentuell förändring av övernattningar, inresande och båtnätter 2022-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Övernattningarna minskade med sex procent

Övernattningarna på de inkvarteringsanläggningar som ingår i ÅSUBs statistikinsamling uppgick 2023 till 421 000, en minskning med 6 procent från 2022 om man jämför uppgifter från samma anläggningar bägge åren. Övernattningarna av gäster från Finland reducerades för andra året i rad, men eftersom de finländska övernattningarna var ovanligt många 2021 var nivån 2023 fortfarande en bra bit högre än före pandemin. Återhämtningen av antalet svenska övernattningar efter pandemin 2021 och 2022 avstannade 2023 då de minskade med 2 procent. Därmed nådde de inte riktigt upp till samma antal som närmast före pandemin. Också övernattningarna av gäster från övriga länder minskade något under 2023, med 4 procent.

Övernattningar på inkvarteringsanläggningarna efter gästernas hemland 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över 90 procent av gästerna kom från Norden

Det anlände 200 000 gäster från över 90 olika länder till de åländska inkvarteringsanläggningarna 2023. Över hälften av gästerna kom från Finland, en dryg tredjedel från Sverige och lite mer än en tiondel från övriga länder. Nästan 93 procent av gästerna kom från något av de nordiska länderna. Av alla enskilda länder förutom Finland och Sverige representerades Åland av flest gäster, 5 400 personer, följt av Tyskland med 4 400, Estland med 2 100 samt Norge, Danmark och Lettland med drygt 1 000 vardera. Gästerna stannade i genomsnitt 2,1 nätter på anläggningarna.

Anlända gäster till inkvarteringsanläggningarna efter hemland 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Båtnätterna ökade både på fasta Åland och i skärgården

Antalet båtnätter i de åländska gästhamnarna uppgick 2023 till 31 500, vilket var en ökning med 10 procent från 2022. Båtnätterna ökade både i fasta Ålands och skärgårdens gästhamnar efter att 2022 ha minskat något i bägge regionerna. På fasta Åland, där antalet båtnätter rasade stort under pandemin, var nu antalet tillbaka på samma nivå som före pandemin med nästan 20 000 båtnätter. Skärgårdens gästhamnar hade 12 000 båtnätter 2023, vilket var något färre än rekordåret 2021, men en bit över normalnivån före pandemin.

Båtnätter efter region 1992–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Inresandet minskade både från Sverige och Finland

Återhämtningen av inresandet från 2022 kom av sig under 2023 då antalet resenärer som anlände till Åland minskade till 1,3 miljoner. År 2019 uppgick antalet inresande till 2,0 miljoner. Jämfört med 2022 var den procentuella nedgången 6 procent, eller 80 000 personer. Både inresandet från Finland och Sverige gick ned. Minskningsgraden var tio procent för inresandet från Finland och fyra procent gällande resenärer från Sverige. Kryssningsresenärerna från Sverige var något flera än 2022, men deras antal var fortsättningsvis mer än halverat jämfört med 2019. Inresandet från övriga länder sjönk från en relativt hög nivå 2022. De inresande från andra länder än Finland och Sverige är dock så få, 18 000 personer 2023, att antalet inte nämnvärt påverkar bilden av det totala inresandet.

Förändring i inresandet till Åland efter avreseland och transportmedel 2022-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hela rapporten Turiststatistik 2023 finns tillgänglig i pdf-format.

Mera uppgifter om inkvartering, inresande och gästhamnar finns i form av databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax