Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008

Var sjätte olycka resulterar i personskada

Uppföljningen av trafikolyckor i Mariehamn perioden 2003-2008 omfattar 1 013 trafikolyckor i Mariehamn (baserar sig på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och som anses vara av intresse för väghållare). Av dessa olyckor resulterade 853 olyckor i egendomsskada, 148 olyckor i lindrig personskada och 12 olyckor i allvarlig personskada eller dödsfall. Andelen olyckor som resulterade i personskada eller dödsfall är således ca 16 procent. Av olyckorna som resulterar i personskada är ca 13 procent olyckor där antingen fotgängare eller cyklister är involverade.

Rökerirondellen den mest skadedrabbade korsningen

Den korsning med överlägset högst skadevikt är Rökerirondellen (skadevikt 189) där 141 olyckor inträffat, varav 16 med lindrig personskada och 125 med enbart egendomsskada. Även i två tidigare analyserade perioder (1989-1996 och 1996-2002) var Rökerirondellen den mest skadedrabbade korsningen i Mariehamn. En stark bidragande orsak till detta är den stora trafikmängd som dagligen passerar rondellen.

Nygatan den mest skadedrabbade gatusträckan

Den gatusträcka som har högst skadevikt per kilometer är Nygatan (skadevikt/km 152,7) där 49 olyckor inträffat, varav 46 med enbart egendomsskada, 2 med lindrig personskada och 1 med dödsfall eller allvarlig personskada. Flest antal olyckor har inträffat på Norragatan, men det handlar då nästan uteslutande om backningsolyckor i samband med parkering som enbart resulterar i egendomsskador. I föregående uppföljning av trafikolyckorna i Mariehamn (1996-2002) fanns Nygatan på plats 3, medan Norragatan var den mest skadedrabbade gatusträckan.

Påkörning bakifrån vanligt

Den vanligaste typen av olycka i Mariehamn under perioden 2003-2008 var påkörning bakifrån, som stod för nästan 32 procent av alla trafikolyckorna. Majoriteten av dessa är påkörning bakifrån på fordon som stannat på grund av trafikhinder. Andra vanliga olyckstyper är sammanstötning vid backning (ca 22 procent) samt körning rakt fram i korsande körriktningar (ca 17 procent).

Bilolyckor vanligast

Bilar (och liknande fordon) är inblandade i nästan 98 procent av alla rapporterade trafikolyckor. Av de olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall är olyckor där enbart bilar är inblandade vanligast, och står för ca 65 procent olyckorna. Olyckor med fotgängare inblandade står för 5 procent av de olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall, medan motsvarande siffra för de övriga lätta trafikantgrupperna är: cykel (7 procent), moped (14 procent) och motorcykel (9 procent).

Stort mörkertal

Eftersom denna uppföljning av trafikolyckorna i Mariehamn grundar sig på material enbart från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, det är dock oklart hur stort det mörkertalet är. Mörkertalet omfattar till exempel olyckor rapporterade till andra försäkringsbolag, olyckor rapporterade enbart till polisen samt olyckor som inte rapporteras någonstans (exempelvis där parterna gör upp i godo samt fotgängares fall- och halkolyckor).

För att läsa hela rapporten, klicka här.