Utbildning efter grundskolan hösten 2001

Detta meddelande innehåller statistik om utbildning efter grundskolan på Åland höstterminen år 2001. På den studieförberedande utbildningen i Ålands Lyceum gick 394 elever och på den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil 104 stycken. Yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå omfattade 515 studerande, medan 18 studerande återfanns inom den högre yrkesutbildningen. Yrkeshögskolan hade 316 studerande och den övriga utbildningen 87 stycken. De manliga studerandena är i majoritet i Yrkeshögskolan och inom yrkesutbildningen, medan det är kvinnomajoritet inom den studieförberedande utbildningen och inom övrig utbildning.

Av samtliga studerande kommer 81,5% från Åland. Av de studerande som inte kommer från Åland är drygt 14% av totalantalet från Finland, 4% från Sverige samt mindre än 1% från övriga länder. Den största andelen utomåländska studerande finns inom serviceområdet.

Skolorna har totalt över 700 datorer, varav tre fjärdedelar används främst vid undervisning och studier. Om man ställer antalet elever i relation till det antal datorer som används för undervisning och studier, blir antalet elever per dator 2,5.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden