Utbildning efter grundskolan hösten 2002

Totalt studerade 1 507 personer i de åländska läroinrättningarna på denna nivå. På den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum fanns 403 studerande och på den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil 105 stycken. Yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå omfattade 568 studerande, medan 11 studerande återfanns inom den högre yrkesutbildningen. Yrkeshögskolan hade 342 studerande och den övriga utbildningen 78 stycken.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden