Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2003

Totalt studerade 1 530 personer i de åländska läroinrättningarna på denna nivå. På den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum fanns 422 studerande. Den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil omfattade 100 stycken studerande. Yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå omfattade sammanlagt 558 studerande, medan den övriga utbildningen (Folkhögskolan och Hantverksskolan) omfattade 66 studerande. Högskolan på Åland hade sammanlagt 384 studerande, varav 341 stycken studerade examensinriktade ämnen, och 43 stycken studerade vid kursutbildningar.

För att läsa hela meddelandet klicka här.