Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2004

Totalt studerar 1 566 personer i de åländska läroinrättningarna på gymnasialstadie- och högskolenivå under höstterminen 2004, vilket är en ökning med 2,4 procent jämfört med 2003. Fler män än kvinnor deltar i högskole- och yrkesutbildningen, medan det råder kvinnomajoritet inom den studieförberedande utbildningen och övrig utbildning. Medelåldern på de förstaårsstuderande är 18,2 år på gymnasialstadiet och 25,0 år på Högskolan. Drygt fyra femtedelar av de studerande vid de åländska skolorna kommer från Åland. Av alla ålänningar som fyller 16 år under 2004 går 87 procent i någon av de åländska utbildningarna efter grundskolan.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.