Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2019

Statistikmeddelandet om utbildning efter grundskolan 2019 finns att tillgå i pdf-format längst ner på denna sida. Först presenteras huvudsakliga resultat.

Nästan 450 personer utbildar sig på Ålands lyceum hösten 2019 och över 600 på Ålands yrkesgymnasium. På högskoleutbildningen vid Högskolan på Åland studerar 462 personer och på Ålands folkhögskola finns 36 studerande. 

Högskolan på Åland har störst andel studerande från orter utanför Åland

Bland de studerande på Ålands yrkesgymnasium hade ungefär åtta procent hemort utanför Åland vid antagningen till studierna, av dessa sökte sig flest till någon av sjöfartsutbildningarna på skolan. På Ålands lyceum var samma andel bara en procent. Av de som går på Högskolan är 36 procent utifrån, de flesta från Finland eller Sverige. Folkhögskolan har sex studerande utifrån, alla från Sverige.

Studerande efter hemort hösten 2019

Ny utbildning till barnledare på Ålands yrkesgymnasium

Hösten 2019 har Ålands lyceum 442 studerande och Ålands yrkesgymnasium 625. De enskilda utbildningsprogram på Yrkesgymnasiet som har flest studerande är företagsekonomi (ej vuxenutbildning) samt närvårdareutbildningen, med över 50 studerande vardera. Förra året hade utbildningsprogrammet inom samhällelig och social sektor också över 50 studerande, men då programmet avvecklats från och med denna höst har studerandeantalet minskat kraftigt. Istället inrättades en utbildning till barnledare, som 18 personer har valt att läsa.

Mellan 2000 till 2004 låg studerandeantalet inom grundläggande yrkesutbildning på mellan 600 till 700 personer. Därefter steg antalet för varje år fram till och med 2010 då de studerande nådde över 850 personer. Sedan dess har antalet återgått till samma nivåer som i början av 2000-talet. Studerandeantalet inom den allmänbildande gymnasieutbildningen har inte uppvisat en liknande upp- och nedgång, antalet har istället legat relativt stabilt på mellan 400 till 500 studerande under hela perioden.

Studerande på gymnasienivå åren 2000 till 2019 efter utbildning

Flest studerar på företagsekonomiprogrammet på Högskolan på Åland

Hösten 2019 har Högskolan på Åland 462 studerande, varav den manliga majoriteten uppgår till nästan 60 procent. Jämfört med föregående höst har studerandeantalet ökat med 7 personer och ökningen beror på att kvinnorna ökar mer än vad männen minskar. Flest studerande på Högskolan har företagsekonomiprogrammet med nästan 100 personer, medan antal studerande på elektroteknikprogrammet är minst med strax över 30 personer.

Sedan början av detta decennium har antalet studerande minskat, vilket till stor del beror på att de studerande utifrån blivit färre. När de var som flest hösten 2012 uppgick de till nästan 250 personer och nu är antalet nästan 170. Det är framförallt studerande från Sverige som minskat betydligt, från över 130 personer 2012 till cirka 50 personer i år. Samtidigt har de studerande med hemort på Åland hållits på ungefär samma nivå och även ökat något de senaste åren.

Studerande vid Högskolan på Åland åren 2000-2019 efter hemort

Rekordlågt antal studerande på Ålands folkhögskola

Folkhögskolan har 36 studerande hösten 2019, vilket är lägsta antalet studerande från 2006 och framåt. Av dessa 36 är 21 kvinnor och 15 är män. Den kvinnliga majoriteten uppgår således till 58 procent. Flest eller 15 studerande läser utbildningen NYAlinjen. De studerande på linjen kan välja kurser från ämneskategorier som motsvarar de tidigare allmänna linjerna och har dessutom möjlighet att delta i ämnesintegrerade projekt, gå specialkurser (till exempel avlägga datakörkort) samt läsa upp grundskolebetygen i vissa ämnen.

Hösten 2018 uppgick studerandeantalet till 79, vilket är med marginal högst under hela den redovisade tidsperioden. En delförklaring till det höga antalet studerande är att det ordnades en tillfällig deltidsutbildning till guide det läsåret. Denna höst är som tidigare nämnts studerandeantalet rekordlågt sett till hela tidsperioden och i jämförelse med förra årets topp blir nedgången därför väldigt brant.

Studerande vid Ålands folkhögskola åren 2006 till 2019

Mer statistik om utbildningen efter grundskolan på Åland i form av databas- och exceltabeller finns här

Hela statistikmeddelandet, som bland annat innehåller uppgifter om de studerandes ålder, hemort, utbildningsområden, språkstudier, antagningen till skolorna, de högskolestuderandes tidigare utbildning samt jämförelser med tidigare år, finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax