Statistisk årsbok

Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället. Boken redovisar på ett lättillgängligt och överskådligt sätt dessa basuppgifter både på svenska och engelska. 

Statistisk årsbok för Åland 2023 går att beställa i formuläret nedan och kostar 25 euro (exklusive moms) per exemplar. ÅSUB använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera din beställning.

Tidigare årsböcker kan laddas hem här.

Årsboken finns även att tillgå utan kostnad i pdf-format. Tabeller och diagram i publikationen utgörs av bilder. Bilderna har på grund av sitt omfångsrika innehåll inte alternativa bildtexter. Innehållsförteckningarna samt tabell- och diagramtitlarna, vilka är i textformat, beskriver vilken typ av uppgifter de olika tabellerna och diagrammen innehåller. Om man önskar uppgifter från tabell- och diagrambilderna går det bra att kontakta ÅSUB.

Beställningsformulär

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Jag vill beställa