Statistisk årsbok

< Allmänna statistikpublikationer

Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället. Boken redovisar på ett lättillgängligt och överskådligt sätt dessa basuppgifter både på svenska och engelska. 

Statistisk årsbok för Åland 2023 går att beställa i tryckt format och kostar 25 euro (exklusive moms) per exemplar.

Beställningsformulär

Årsboken finns även att tillgå utan kostnad i pdf-format nedan. Tabeller och diagram i publikationen utgörs av bilder. Bilderna har på grund av sitt omfångsrika innehåll inte alternativa bildtexter. Innehållsförteckningarna samt tabell- och diagramtitlarna, vilka är i textformat, beskriver vilken typ av uppgifter de olika tabellerna och diagrammen innehåller. Om man önskar uppgifter från tabell- och diagrambilderna går det bra att kontakta ÅSUB.

Tidigare årsböcker i pdf-format finns här