Statistisk diskrepans

Statistisk diskrepans anger till exempel skillnader mellan uppgifter om utbud och efterfrågan inom nationalräkenskaperna. Dessa poster borde vara lika stora, men avviker vanligen något från varandra eftersom de grundar sig på olika statistiska källor.

Tillbaka till ord och begrepp